Raporty i sprawozdania

W tym dziale zamieszczamy sprawozdania z realizacji programów działania oraz raporty o stanie różnych sfer życia Przykładowej Instytucji.

Ponad 6 tysięcy godzin zajęć, blisko 300 imprez kulturalno-artystycznych oraz ponad 200 imprez sportowych zorganizowała Nasza Przykłądowa Instytucja w roku 2015. Sprawozdanie z działalności Dyrektor Naszej Instytucji przedstawił na posiedzeniu Społecznej Rady Programoawej.

Raport o stanie Naszego Miasta jest opracowywany corocznie od 2000 r. Raport zawiera dane oraz opisy zdarzeń i zmian zachodzących w poszczególnych dziedzinach funkcjonowania miasta.