Przepisy wewnętrzne

Na tej stronie zamieszczamy przepisy wewnętrzne regulujące różne aspekty działania Przykładowej Instytucji.

Cały dokument dostępny jest do pobrania w sekcji: ZAŁĄCZNIKI.

Organizację i porządek w procesie pracy Naszej Przykladowej Instytucji określa Regulamin organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora nr 2/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.

Organizację imprez zbiorowych w Przykladowej Gminie określa Regulamin uchwalony przez Radę Gminy.

Rada Nadzorcza Przykladowej Instytucji kieruje się w swoim działaniu postanowieniami Regulaminu Pracy przyjetego dnia 15 września 2015 r.

Burmistrz Przykładowej Gmniny Zarządzeniem nr 1234/5679 z dnia [DATA] ustalił Regulamin Świadczeń z Zakładowego Funduszu Świdczeń Socjalnych