Dyrektor Naszej Przykładowej Instytucji w Gminie zatwierdził Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Sprawozdanie obejmuje Wprowadzenie do sprawozdania, Rachunek Wyników i Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz informację dodatkową.

Karta informacyjna dokumentu

Znak, nr:
[WPISZ ZNAK, NR DOKUMENTU]
Nazwa:
Sprawozdanie finansowe Naszej Przykładowej Instytucji za rok 2014.
ustanowione dnia:
20 lutego 2015
Podmiot stanowiący:
Dyrektor [NAZWA PODMIOTU]
Przechowuje:
Główna Księgowa [NAZWA PODMIOTU]
Dostępność danych:
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych:
Tekst - treść:
Prosimy pobrać poniżej załączniki

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.